Bảo mật ST666 | Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại nhà cái ST666

Quên mật khẩu tài khoản nhà cái ST666 phải làm sao?

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản nhà cái ST666, đừng lo lắng! Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn có thể lấy lại mật khẩu tài khoản một cách nhanh chóng và thay đổi mật khẩu bất cứ khi nào bạn muốn dễ dàng.

Bảo mật ST666

Nhà cái ST666 | Quên mật khẩu và cách lấy lại mật khẩu 

  1. Chuyển đến [Trang đăng nhập nhà cái ST666]
  2. Nhấp chọn [Quên mật khẩu] 
  3. Chọn phương thức liên hệ với dịch vụ khách hàng phù hợp. Hệ thống chuyển tiếp đến dịch vụ khách hàng chuyên trách hỗ trợ cấp lại mật khẩu 
Nhà cái ST666 | Quên mật khẩu và cách lấy lại mật khẩu

 

Cách thay đổi/ đặt lại mật khẩu tài khoản nhà cái ST666 

  1. Đăng nhập vào tài khoản nhà cái ST666 và nhấp vào [Quản lý tài khoản]
  2. Chọn [Sửa ngay] trong Quản lý tài khoản
  3. Điền [mật khẩu hiện tại] và đặt [mật khẩu mới] + [xác nhận mật khẩu]
Cách thay đổi/ đặt lại mật khẩu tài khoản nhà cái ST666